TEISINĖS IŠLYGOS

 

PAJŪRIS

Reklama
Apgyvendinimas be tarpininku Baltijos pajuryje
Žurnalas visiems apie viską
Vieta reklamai

Atsakomybės ribojimas


Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. Svetainės autoriai neatsako už pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi pateikta informacija. Autoriai negarantuoja, kad interneto svetainės puslapiai bus prieinami be pertrūkio ar sutrikimų. Autoriai pasilieka teisę bet kada koreguoti ar uždrausti prieigą prie svetainės turinio, pašalinti informaciją, kuri buvo pateikta trečiųjų asmenų.
Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Autoriai nėra atsakingi už tokių interneto svetainių turinį, nepertraukiamą veikimą ir prieinamumą.
Šios interneto svetainės autorinės teisės yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir priklauso © www.bangos.lt autoriui. Šioje svetainėje surinktos medžiagos panaudojimas leidžiamas tik asmeniniams tikslams, bet kokiam kitam naudojimuisi yra būtinas raštiškas autorių sutikimas ir aktyvi nuoroda į www. bangos. lt kaip informacijos šaltinį.
Autoriai nėra atsakingi už jokius tiesioginius ar netiesioginius, nuostolius, negautą pelną ar verslo trukdžius, kilusius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis svetainėje pateikta informacija.
Naudodamiesi pateikta medžiaga šioje interneto svetainėje, Jūs sutinkate su šio dokumento sąlygomis.


Atnaujinta 2012-07-04